Кабел усукан по двойки за пренос на данни в LAN мрежи, с екран от ламинирано фолио, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, с честота до 100 MHz за cat.5 и до 125 MHz за cat.5е. Използва се при изграждане на компютърни системи, измервателни и контролиращи системи и за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи.

Sociis nulla interdum et

Кабел усукан по двойки за пренос на данни в LAN мрежи, с екран от ламинирано фолио, за пренос на цифрови сигнали с висока скорост на предаване, с честота до 100 MHz за cat.5 и до 125 MHz за cat.5е. Използва се при изграждане на компютърни системи, измервателни и контролиращи системи и за предаване на високочестотни аналогови сигнали в автоматични и промишлени телевизионни мрежи.

Гъвкъв кабел, усукан от неекранирани двойки или от екранирани двойки - изпълнение PiMF, с общ екран, с броня от стоманена тел за защита от механични въздействия, за свързване на елементи от управляващи системи на производствен процес, за изграждане на информационни, измервателни и контролиращи системи в промишлени, индустриални и обществени обекти, изследователски центрове и др.

онлайн гороскоп
узнать тиц и пр сайта